1. koncert: jaro 1999 prichod Einyho - zpev - leto 2000 50. koncert - jaro 2003 odchod Repy, prichod Ashleyho